Office

Archiconcepts, een bureau voor architectuur en visualisatie, is gevestigd te Gemert, in de provincie Noord Brabant. Onze opdrachtgevers zijn particulieren, project ontwikkelaars en overheidsinstellingen. De ideeën en eisen van onze klanten –en die van de eigenlijke gebruikers van de te realiseren gebouwen- liggen ten grondslag aan onze ontwerpen.

    De kernactiviteiten..

Ons kantoor ontwerpt een verscheidenheid aan projecten zoals openbare gebouwen waaronder scholen en kantoren, particuliere woningbouw en verbouwingen van particuliere woningen, binnenhuis architectuur, 3D modeling, rendering en visualizations.

    Filosofie, ontwerpbenadering en stijl..

“Schoonheid is de harmonie van alle onderdelen van een groter geheel waaraan niets kan worden toegevoegd of kan worden weggelaten”. Ons kantoor volgt niet één bepaalde stijl. Wij zijn namelijk van mening dat iedere opdracht vrij geïnterpreteerd dient te worden; elk project heeft zijn eigen individuele kenmerken en behoeften welke door de omgeving en lokatie bepaalt worden. Het resultaat behoort tot in de kleinste details harmonieus geïntegreerd te zijn.*

*zie Gemerts Nieuwsblad 12 maart 2002 met betrekking tot de harmonieuze integratie van het Pandelaar schoolproject, in opdracht van de Gemeente Gemert-Bakel, en de omgeving.

    3D Visualizations..

Computer modeling en renderings zijn een essentieel onderdeel in het ontwerproces. Zij zijn onmisbaar in de communicatie met klanten en worden gebruikt ter verduidelijking van concepten.

    Samenwerking met andere disciplines..

Archiconcepts stelt zich ten doel een hoogwaardig ontwerp te leveren door de uitdagingen op het gebied van de architectuur aan te gaan. We werken samen met andere disciplines op het gebied van installatie, electrotechniek, bouwkunde, constructie, berekeningen en bouwbegeleiding. Dit samenwerkingsverband kan tot stand komen door de keuze die wij maken uit de deskundigen waarmee wij samenwerken of de klant bepaalt zelf met wie het samenwerkingsverband aangegaan zal worden.

    Regels en eisen..

Het is duidelijk dat wij in onze ontwerpen werken volgens de regels en eisen ten aanzien van o.a. warmte isolatie, klimaatbeheersing, daglicht, kunstmatig licht en de Arbo-eisen.

    Honorarium..

Archiconcepts baseert haar honorarium op de Nederlandse Standaardvoorwaarden 1997 Rechtsverhoudingen opdrachtgever-architect [SR-97] voor al het werk dat uitgevoerd wordt. Aangezien onze diensten per project verschillen, wordt er vooraf met de klant afgesproken welke diensten wel en welke niet door Archiconcepts geleverd zulen worden. Ons honorarium is  gebaseerd op deze afspraak.